Výpočet mezd a zpracování související mzdové agendy nabízíme všem, kteří se chtějí zbavit starostí s neustálými změnami zákonů a předpisů a mít každý měsíc řádné a včasné podklady pro provedení výplaty mezd svým zaměstnancům. Mimo toto pravidelné zpracování měsíčních mezd a přípravu výplatních listin nabízíme i vedení kompletního personálního spisu zaměstnance, vyhotovení podkladů pro odvod všech pojištění , daní i poplatků , zpracování pracovněprávních dokumentů. Součástí stálé spolupráce s klientem je i vyhotovení ročního zúčtování pro všechny zaměstnance a zastoupení klienta při případných kontrolách.

Proč využívat služeb pro zpracování mezd?

  • Účetní firma musí neustále sledovat při výpočtu mezd veškeré změny a novely zákonů a tyto správně aplikovat
  • Účetní firma za klienta převezme veškeré záležitosti související se mzdovou agendou, tj. kromě výpočtu mezd připraví pracovní smlouvy, vyhotoví a doručí na instituce přehledy pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, vyplní pro zaměstnance evidenční listy důchodového pojištění, mzdové listy
  • Účetní firma za klientovu firmu vyúčtuje srážkovou i zálohovou daň, připraví pro jeho zaměstnance roční vyúčtování jejich daňové povinnosti, popřípadě pro ně vystaví potvrzení o příjmech
  • Účetní firma zastupuje klienta při kontrolách, které provádí finanční úřady, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny...

 

Účetnictví není jen pouhý podklad pro stanovení daňových povinností.

Je tu hlavně pro Vás, podnikatele a majitele firem,

abyste mohli svoji firmu řídit a rozvíjet se znalostí všech potřebných čísel a výsledků...

...a my jsme připraveni Vám tato čísla dodat!

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.