Ve vedení podvojného účetnictví a daňové evidence můžeme nabídnout svým klientům naše služby prověřené již více než dvacetiletou praxí v oboru.

Proč využívat služeb externí účetní firmy?

  • Účetní poradce za klienta odborně zpracuje veškeré účetní doklady jeho firmy se znalostí aktuálního znění příslušných zákonů
  • Účetní poradce pro klienta vypracuje evidenci majetku, účetní výkazy a sestavy pro úřady, bankovní a leasingové společnosti, vyhotoví účetní směrnice firmy, připraví účetní závěrku a podklady pro vypracování daňových přiznání
  • Účetní poradce pro klienta připraví dle jeho požadavků různé účetní sestavy vhodné pro monitorování chodu firmy a sledování ekonomických ukazatelů a výsledků firmy
  • Klient nemusí věnovat svůj čas hlídání a kontrole, zda jeho účetní a daňové doklady mají veškeré zákonem stanovené náležitosti, účetní poradce to učiní za něho
  • Klient se nemusí zatěžovat sledováním termínů pro předkládání a odevzdávání výkazů, přehledů, sestav a statistik, účetní poradce je jeho jménem vyhotoví a předloží
  • Klient obdrží od účetního poradce odborný komentář ke všem výsledkům, vyplývajícím z jeho účetnictví, a v průběhu celého roku má k dispozici aktuální ekonomické výsledky své firmy …

 

Účetnictví není jen pouhý podklad pro stanovení daňových povinností.

Je tu hlavně pro Vás, podnikatele a majitele firem,

abyste mohli svoji firmu řídit a rozvíjet se znalostí všech potřebných čísel a výsledků...

...a my jsme připraveni Vám tato čísla dodat!

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.